اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 سوالات پیش از خرید

سوالات و یا درخواستهای خود را پیش از خرید هاست در این بخش مطرح کنید

 فنی

پاسخگویی و رسیدگی به سوالات و مشکلات فنی شما

 امور نمایندگان

درخواست های فنی و سوالات نمایندگان

 انتقادات و پیشنهادات

منتظر انتقاد، پیشنهاد و نظرات شما هستیم

 سرور های مجازی و اختصاصی

درخواست های فنی در خصوص سرور های مجازی و سرور های اختصاصی

 حسابداری و مالی

سوالات و یا درخواستهای خود را در مورد مالی و حسابداری در این بخش ارسال نمایید